shafa
Home
Bibliography
Books
Rebirth
After 1400 Years
And Human created GOD
Jenayat va Mokafaat
2500 Years of Celebration
Iranology
Video Interviews
Reza Shah Era
Oral Interviews
Letters
Photos P.1
Photos P.2
Photos P.3
Photos P.4
Photos P.5
Death- Memorials
Condolences
Condolences 2
Tributes
Tributes 2
Tributes 3
Tributes 4
Tributes 5
France M. Culture
A Life - English
Crimation Project
Dariush Shafa- 18 Jan Shahbano
Eternity
Memorial 18 Jan 2014
Forough Farrokhzad & Shafa
A.Taheri, Shafa and Regimea
B. Khosravi, Shafa and lifea
Betrayal of 33
Linkss
Contact
Face Book

گفتگو ها و ويديو های بزرگداشت استاد دکتر شجاع الدين شفاContribute to Dr. Sh. Shafa, 18, January, 2014

Tribute de Shojaeddin Shafa, Ministre  de la Culture de France
بزرگداشت استاد شجاع الدين شفا برگزار کننده وزارت فرهنگ فرانسه 13 جولای 2010گفتار راديویی جناب الف سمدانی (صمدانی) در راديو تداوم پادشاهی

25 آوريل 2010 سانديگو کاليفرنيا دکتر آزاد راد، کدبان کوپایی


 بزرگداشت استاد دکتر شجاع الدين شفا، دکتر بقراط  و کدبان دائمی 20 آوريل 2010


 بزرگداشت استاد دکتر شجاع الدين شفا، مهندس نادر پيمایی 20 آوريل 2010همرزمان و گرامی ايرانياران و فرهنگ دوستان،

همانطور که در هفته گذشته و پيش از آن بارها به آگاهی رسيد در روز شنبه 22 ماه می برابر با يکم خرداد ماه 2549 از سوی برادر شادروان دکتر شجاع الدين شفا مراسم يادبودی در هتل هيلتون واشنگتن دی سی برگزار شد.

مراسم بزرگداشت استاد شجاع الدين شفا در منطقه واشکتن با زيبایی وشکوه خاصی که در خور استاد بود برگزار شد. ابتدا دکتر شعاع الدين شفا، برادر استاد به دوره های مختلف زندگی پربار او اشاره کرد و اظهار داشت برادرش در اثر انقلاب منحوس وضد ايرانی آخوندی اسلامی، درچار همانگونه تحولات روحی شد که جلا الدين رومی (مولوی) پس از ملاقات با شمش تبريزی دچار آن شده بود.

در نتيجه اين تحول بزرگ روحی يک مرد اديب و فرهنگ دوست به اتکاء فضل و دانش وميهن پرستی به رشته ای تازه پا نهاد که شايد قبلا اهميتی برای آن قائل نشده بود. وی باقلم توانا و برنده خويش مبارزه ای سخت و بی امان عليه جهل و خرافات و واپس گرایی را آغاز کرد تا نسل جوان ايران را با نبرد مقدسی که در پيش دارند آشنا سازد.

وی در روزهای آخر عمرش شادمان بود که کوشش هايش نتيجه بخش بوده و با مبارزه قهرمانانه جوانان دلير وميهن پرست ايرانی شعله عمر نکبت بار رژيم جهل و عقب ماندگی و خرافات مذهبی در حال خاموشی است.

آقايان دکتر اسد همايون، خسرواکمل، و دکتر مسعود انصاری نيز در همين زمينه و در تجليل استاد از دست رفته مطالب موثری ابراز داشتند. سپس آتوسا شفا نوه زنده ياد در باره پدر بزرگ خويش سخن گفت.

دکتر اسد همايون درسخنان ارزنده ای استاد شفا را، ستاره درخشانی ناميد که در کنار آفتاب تابان فرهنگ ايران هرگز خاموش نخواهد شد.

جلسه بزرگداشت با گفتار ناخدا نريمان آريابان توام با نيايش آشو زرتشت پيامبر بزرگ ايران پايان يافت.

جمعيتی بيش از آنچه انتظار می رفت در سالنی که برای 250-300 نفر پيش بينی شده بود گنجانده شوند بود که ناچار به اضافه کردن ميز و صندلی اضافی شدند. دسته گل ها و پيام های همدردی از همه سو رسيده بود. شخصيت های شرکت کننده اشخاصی برازنده و در سطح بالا ودر شان شادروان استاد شجاع الدنين شفا بود.

قابل ذکر است باوجود اينکه در گذشته شاهد بوده ايم نماينده ويا دسته گلی از سوی شهبانو وبه ويژه شهريار ايران در سوگ کسانی مثل «بانو سوسن»، «احمد مدنی» و همچنين «دريادار موقری» فرستاده شده ويا جناب آقای احمد اويسی شخصا در آن مراسم شرکت داشته اند اينبار شوربختانه جای پيام، دسته گل ويا نماينده شهريار ويا شهبانو در مراسم يادبود استاد ارزنده ای که بسياری اورا دررديف فردوسی قرن بيستم ويا ابن مقفع زمان می دانند و خدمات بسيار ارزنده ای به بيداری، آگاه سازی، فرهنگ شناسی و نشان دادن جای پای فرهنگ ايران در جهان کرده وبرخلاف «احمد مدنی ويا دريادار موقری» با رژيم همکاری ننموده اند خالی بود.

استاد شجاع الدين شفا، به روايت چکامه مشهور، نمرده است.

سعديا مردنکونام نميرد هرگز                مرده آنست که نامش به نکویی نبرند
ح-کويک بار ديگر به ياد استاد شفا

همانطور که در نوشته ديگری در بالا آگاهی داده شد جناب دکتر اسد همايون در يادبود روانشاد دکتر شجاع الدين شفا چند دقيقه ای به ياد استاد گفتاری برازنده داشته اند.

برخلاف آنچه که برخی استاد فرهيخته را در حد مترجم ساده قلمداد کرده اند آقای دکتر اسد همايون در معرفی استاد گفته است:

«استاد شجاع الدين شفا از همان خميره ای بود که دو نابغه بزرگ ادب پارسی يکی روزبه پارسی معروف به عبدالله ابن مقفع، و ديگری ابوالمعالی نصرالله منشی، که يکی کليله و دمنه را از زبان پهلوی و ديگری از عربی به پارسی برگردان کرده است و هردو نيز از جمله جانباختگان بوده اند»

و شما مقايسه کنيد اين تشبيه را با آنچه ديگران در نوشته ويا پيام های خود گنجانده اند.

هيهات ودريغا، دنيای ادب و فرهنگ پارسی در گذشته مردان و بانوان ارزنده ای داشته است و در هر زمان يک یا چند استاد مسلم زيسته اند که به فرهنگ و تمدن ايران ياری رسانده اند ولی استاد شجاع الدين شفا در دوران قرن بيستم وبيست و يکم يک نمونه بی نظير در ياری به بيداری وآگاهی ايرانيان بود. اين شخصيت بزرگ راه «رنسانس» (تولدی ديگر) را به روی مردم ايران گشود. خريد و خواندن کتاب های ايشان را به هرکسی در هر سنی توصيه میکنم.

يادش گرامی باد.
ح-ک

Please see next pages click here
برگ های ديگر را هم ببنيد اينجا کليک کنيد
Nextshafa
 

This is Official website of Dr. Shojaeddin Shafa © 1995-2010
اين تارنمای رسمی استاد شجاع الدين شفا است  ©  1995 -2010
.